Βιογραφικό

 • Home
 • Βιογραφικό
Σχετικά με μένα

Αγλαΐα (Λίλα) Ν. Γρατσία – Παπαδάκη

Προσωπικές πληροφορίες

Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμος, μητέρα 2 ανηλίκων τέκνων

Εθνικότητα : Ελληνική

Ημερομηνία Γεννήσεως : 21 Μαρτίου 1976

Τόπος Γεννήσεως : Αθήνα

Σπουδές

 • Απόφοιτος του Νομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σχολή ΝΟΠΕ)
 • Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • (Διορισμός δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών από 24-08-2004, κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. : 26149)
Layer

Επαγγελματική Εμπειρία

1998-2000
Ουσιαστική άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Δ & Ν. Αναγνωστόπουλου με αντικείμενο υποθέσεις εργατικού και διοικητικού δικαίου
2001
Ουσιαστική άσκηση στην Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. (Τμήμα Νομικών Συμβούλων Αθηνών, Γραφείο Διευθύνσεως)
2002-2004
Ουσιαστική άσκηση στο δικηγορικό γραφείο Α. Σκιαδά με αντικείμενο υποθέσεις μισθώσεων, αστικού και εμπορικού δικαίου
2004-σήμερα
Άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος μαχομένης δικηγορίας με αντικείμενο υποθέσεις ιδίως αστικού, εμπορικού, εργατικού, ναυτικού και ιατρικού δικαίου, καθώς και διοικητικής φύσεως υποθέσεις.

Λοιπά Προσόντα

 • Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (Απταίστως)

Γαλλικά (Απταίστως)

 • Πληροφορική

Windows NT, 2000, XP

Microsoft Office Applications

Multimedia Presentation

Internet

Σύλλογοι

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α : 26149)

Προσωπικά χαρακτηριστικά

 • Επαγγελματική υπευθυνότητα, εργατικότητα, αποτελεσματικότητα, οργανωτικό και δημιουργικό πνεύμα, αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ισχυρές αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες με αυστηρή προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ατομικά και ως μέλος μεγαλύτερης ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών προτεραιοτήτων σε ταχύρρυθμο εργασιακό περιβάλλον
 • Επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα

Subscribe Your Email for Newsletter & Promotion